Підручники для школи
 

Миколаївський ліцей №1 Миколаївської сільської ради

 

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/conv#n83

Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text

 

 

      Предмети:

Українська мова 

Українська література

Зарубіжна література

Історія

 Математика

Іноземні мови

Фізика

Хімія

Біологія

Природознавство

Географія

Інформатика

Фізична культура

Основи здоров'я

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів 1-4  класів

 

Оцінювання  навчальних досягнень учнів 1-4 класів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-uchniv-1-4-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

Згідно з  Державним стандартом початкової освіти отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі формувального та підсумкового оцінювання.                                   

Оцінюванню підлягають об’єктивні результати навчання та особистісні надбання учнів, які виявляються у процесі досягнення результату навчання.

Особистісні надбання учнів у 1-4 класах виражаються вербальною оцінкою. У Свідоцтві досягнень сформований очікуваний результат позначається «V».

Об’єктивні результати навчання учнів у 1-2 класах виражаються вербальною оцінкою (у Свідоцтві - «V»), у 3-4 класах – рівневою оцінкою на підставі рішення педради (протокол № 01 від 27.08.2021р.). Рівень результату навчання позначаємо буквами: «початковий» (П), «середній» (C), «достатній» (Д), «високий (В)».

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО (Додаток 1 до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Наказ МОН України від 13.07.2021 №813).

 

Критерії 1-4 класи

 

Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти.